Övervakning inte bara vid gränserna?

Det har hittills sagts att staten bara övervakar datatrafik när den passerar landets gränser. Detta håller nu på att luckras upp, vilket vi har kunnat läsa om de senaste dagarna:

Internetleverantören Bahnhof har varit ledande i motståndet mot övervakning sedan det tidiga 90-talet. Idag slog de larm i ett mail till sina kunder att de inte kan garantera säkerheten för vissa kunder just p.g.a. stadsnäten. De lovar också att snart publicera en lista över alla stadsnät som berörs av detta, och i vanlig Bahnhof-ordning kampanja och bilda opinion mot övervakningen:

"Problemet är de så kallade öppna stadsnäten, där nätägaren kontrollerar de sista kablarna fram till ditt bredbandsuttag. Det har kommit till vår kännedom att vissa av dessa stadsnät i Sverige är anslutna till Maintrac – det företag i Linköping som pekats ut i nyheterna som en bas för övervakning och avlyssning.

Det innebär att vissa av vår kunder riskerar en avlyssning av IP-nummer i "slutsteget" av nätet på vägen till fastigheten och bredbandsuttaget. (När Bahnhof dragit fibern hela vägen fram, vilket är fallet med många bostadsrättsföreningar och företag, finns ingen sådan risk.)

Vi kommer inom kort att lista de stadsnät som är anslutna till Maintrac på vår hemsida. [...] Vi ska ruska om respektive stadsnät för att få dem att inse det vansinniga i denna typ av registrering. [...] Vi kommer att ge alla möjlighet att själva kontakta stadsnäten och ge sina synpunkter. Detta gäller ju inte bara Bahnhofs kunder utan samtliga i de berörda stadsnäten."